Hoe maak ik een matras schoon na een bedplas?

När ska jag söka hjälp?

Sök vård om ditt barn ber om hjälp, eller om du som förälder oroar dig för att barnet kissar på sig på natten.

BVC: Barn upp til sex års ålder

Barn upp till sex års ålder kan få hjälp på barnavårdscentralen. Du bör söka vård oavsett barnets ålder om ditt barn börjar kissa på sig på natten efter att hen inte har gjort det på flera månader.

Skolsköterskan eller skolläkaren: Barn som har börjat skola

Skolsköterskor är vana vid att prata med barn om sängvätning, och de kan ofta hjälpa till med information och rådgivning.

Egen läkara: Alle barn som har fyllt sex år

Er ditt barn fyllt sex år, kann din läkare hjälpa. Du som förälder och ditt barn får först svara på några frågor, för att läkaren ska kunna förstå vad som orsakar sängvätningen. Läkaren börjar med att fråga er om barnet. När barnet blev dagtorrt, om det finns andra problem, om någon annan i familjen har haft liknande problem och så vidare.

Efter det undersöker läkaren barnets mage och underliv. Läkaren vill ofta också ta ett urinprov för att utesluta en bakteriell urinvägsinfektion hos barnet.

Vanliga frågor är sedan:

Hur mycket barnet dricker och kissar under dagen.

Om barnet har problem med att hålla tätt under vaken tid.

Om barnet har besvär med förstoppning.

Om barnet någon gång har haft urinvägsinfektion.

Om barnet har sömnproblem.

Om någon annan i familjen har haft problem med sängvätning.

Hur barnet sover på natten.

Det är också viktigt att försöka bedöma hur pass motiverat barnet och familjen är för att bli av med sängvätningen, vilket har betydelse i diskussionen om valet av behandling.

1177:

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

januari, 2023

Tags: , , , ,

Rekommenderad artikel

Upptäck Drynites® produktsortimen

Något för alla!
Absorberend nachtondergoed voor jongens

DryNites® Nattunderbyxor

Se Produkter
Absorberende matrasbeschermer

DryNites® Bed Mats

Se Produkter
es.se