Sekretesspolicy

 
 

Denna webbplats [www.drynites.se] som ägs, drivs och underhålls av KIMBERLY-CLARK CORPORATION med säte på World Headquarters, P.O. Box 619100, Dallas, Texas 75261-9100, USA, förklarar hur vi och alla våra globala dotterbolag (”Kimberly-Clark”, ”oss”, ”vi”), samlar in personuppgifter, hur vi använder dem, vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter och hur kan du kontakta oss.


Personuppgifter är information om en levande person som påverkar personens integritet och identifierar dem, vare sig om det är enskilt eller förknippat med annan information som vi äger eller som vi sannolikt kommer att äga..


Innan du tillhandahåller oss personuppgifter eller på annat sätt bläddrar igenom vår webbplats bör du läsa igenom detta sekretessmeddelande ordentligt för att försäkra dig om att du är bekväm med vår sekretesspraxis..


Observera att denna webbplats kan innehålla länkar till andra tredje parts webbplatser. Vi ansvarar endast för sekretesspraxis och säkerhet för den information vi samlar in. Vi rekommenderar att du kontrollerar integritets- och säkerhetspolicyerna och rutinerna för alla andra webbplatser du besöker.1. Hur vi samlar in dina personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter om dig i både online- och offline-sammanhang. Vi samlar in personuppgifter när du :

- besöker vår webbplats ;

- kontaktar vår kundtjänst eller begär information från oss på annat sätt;

- besöker butiker vi äger ;

-anmäler dig till våra belöningsprogram ;

-kommunicerar med oss via webbplatser för sociala nätverk, tredjepartsappar eller liknande teknik;

Vi kan också samla in information om dig från tredje parts källor, till exempel genom din användning av andra webbplatser som vi driver och från relaterade tredje parter, såsom underleverantörer..2. Vilka personuppgifter vi samlar in

Vi kan behandla följande personuppgifter om dig för ändamålen som anges i punkt 3 nedan :

-- ditt fullständiga namn ;

- dina kontaktuppgifter (till exempel ditt telefonnummer, din e-postadress, hemadress) ;

- din internetprotokoll (IP)-adress;

- ditt födelsedatum;

-allmänt tillgänglig information, t.ex. användargenererat innehåll, sociala medier, användarnamn, ID och profilbilder till sociala medier ;

- transaktionshistorik (dvs. historiken för dina order/provförfrågningar); och

-Enhets-ID (stationär dator, surfplatta eller mobil)

Vi kan också matcha personuppgifter som du tillhandahåller oss direkt med annan information om dig som erhållits från tredje parts källor (såsom sociala medier och informationsmäklare). Detta kan inkludera demografisk information, dina sociala medier, preferenser, shoppingvanor, intressen, geografisk plats och ålder eller åldersgrupp. Vi kan använda dessa personuppgifter för att anpassa och visa annonser som är relevantare för dig, för att ge dig personaliserad marknadsföringskommunikation och för att hjälpa oss att bättre förstå vår kundbas och effektiviteten i våra marknadsföringskampanjer.


3. Ändamålen till vilka vi behandlar dina personuppgifter

Vi kan behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

- - för att förse dig med information, produkter och tjänster som beställts av dig ;

-för att tillhandahålla dig kundsupport ;

- för att anpassa och visa annonser som är relevantare för dig ;

- för att förse dig med personlig marknadsföringskommunikation ;

- för att meddela dig om eventuella ändringar i dina tjänster och att ge dig information om liknande varor och tjänster som kan vara av intresse för dig;

- för att genomföra marknadsanalyser så att vi kan fastställa trender och effektiviteten av våra reklam- och marknadsföringskampanjer;

- för att administrera våra webbplatser samt förbättra våra produkter och tjänster ;

-för att upptäcka och förhindra bedrägerier ;

- för att åtlyda tillämpliga lagar och förordningar;

Dataskyddslagen kräver att vi har rättslig grund innan vi behandlar personuppgifter om dig. De rättsliga grunderna för att vi behandlar dina personuppgifter för ovanstående ändamål beror vanligtvis på att :

- du har gett ditt samtycke;;

- det är nödvändigt för att utföra ett avtal med dig eller för att bestämma om vi ska ingå ett avtal med dig;

-behandlingen är nödvändig för att vi ska åtlyda en juridisk eller lagstadgad skyldighet; och/eller

- behandlingen är i vårt legitima intresse som ett ledande personvårdsföretag.4. Vilka vi delar dina personuppgifter med

Vi kan dela information om dig med tredje part under vissa omständigheter, inklusive i följande situationer :

- Dela din information med partnerföretag ;

Vi kan be om din tillåtelse att dela dina uppgifter med noggrant utvalda externa företag när vi tror att deras produkter eller tjänster kan intressera dig och endast med företag som vi litar på och som överensstämmer med våra interna kontroller för att hålla dina uppgifter säkra. Du kan när som helst ”välja bort” partnererbjudanden och program genom att uppdatera din användarprofil, kontakta oss eller ringa +45 4436 0606 eller fylla i online-formuläret: Våra partners är förbjudna att använda dina kontaktuppgifter för andra ändamål än att presentera relevanta erbjudanden och program och de är skyldiga att förvara din kontaktinformation i förtroende.

- Delning av din information med tjänsteleverantörer ;

Vi kan dela information med företag eller individer, om nödvändigt, som tillhandahåller oss tjänster. Dessa tjänster kan bland annat hjälpa oss att tillhandahålla tjänster som du begär, för att skapa eller underhålla våra databaser, för att undersöka och analysera personerna som begär produkter, tjänster eller information från oss, för att förbereda och distribuera kommunikation, eller för att svara på förfrågningar.

-Brottsbekämpning och juridisk process;

Vi kan anmäla till brottsbekämpande myndigheter eventuella aktiviteter som vi rimligen anser vara olagliga eller som vi med rimlighet tror kan hjälpa en brottsbekämpande utredning av olaglig verksamhet (bland annat när vi får en rättvis, rimlig och juridisk begäran från en brottsbekämpande myndighet eller ett tillsynsorgan). Dessutom kan vi lämna ut dina uppgifter till brottsbekämpande myndigheter om vi i vår egen bedömning avgör att du har brutit mot vår policy eller att utlämningen av dina uppgifter kan skydda Kimberly-Clarks rättigheter, egendom eller säkerhet, eller en annan person..

- Delning av dina uppgifter som tillåtet enligt lagen ;

Vi kan dela dina uppgifter med andra enligt vad som krävs av eller är tillåtet enligt lagen. Det kan innebära att vi delar dina uppgifter med myndigheter eller tredje parter som svar på stämningar, domstolsbeslut, andra juridiska processer eller som vi anser är nödvändigt för att utöva våra juridiska rättigheter och/eller för att skydda våra kunder eller andra (detta inkluderar utbyte av uppgifter med andra företag och organisationer för bedrägeriskydd och minskning av kreditrisker), i försvar mot rättsanspråk som har väckts mot oss eller i försvar mot eventuella rättsanspråk som vi fastställer enligt vårt eget gottfinnande kan väckas mot oss.

- Bloggar, online-inlägg och rekommendationer ;

Vi kan besluta att tillåta användare att dela kommentarer, inlägg, rekommendationer och annan information. Om du väljer att skicka sådan information till oss kan informationen du skickar bli tillgänglig för allmänheten. Information som du tillhandahåller i dessa områden kan läsas, samlas in och användas av andra som får tillgång till dem.

- Affärstransaktion;

Om vi eller någon del av våra tillgångar förvärvas eller genomgår en affärs- eller tillgångsförvärvningsprocess eller en prospektiv förvärvningssprocess kan dina uppgifter överföras till det förvärvande företaget eller annan enhet som överlever en sådan transaktion.

-Intressebaserad reklam ;

Kimberly-Clark deltar i intressebaserad (online-beteende) reklam. Detta betyder att en tredje part kan använda teknik, såsom en cookie, i din webbläsare eller en pixeltagg för att identifiera dig på vår webbplats så att de kan erbjuda reklam om produkter och tjänster som är anpassade till dina intressen. Du kan se reklam på vår webbplats som är anpassad till hur du bläddrar eller handlar eller så kan du se reklam för Kimberly-Clark-produkter på andra webbplatser baserat på ditt webbläsarbeteende på olika webbplatser. Kimberly-Clark deltar frivilligt i självregleringsprogrammet Digital Advertising Alliance. Som en del av detta självregleringsprogram stöder Kimberly-Clark utplacering av ikonen Advertising Option (”Ad Choices”) i samarbete med Evidon. För information om hur du väljer bort intressebaserad reklam, se vårt ”Cookie-meddelande” i punkt 12 nedan..

- Andra tredje parter ;

Vi kan dela icke-personliga uppgifter med andra tredje parter som inte beskrivs ovan[ 1] När vi gör det kan vi slå samman eller avidentifiera uppgifterna så att en tredje part inte skulle kunna länka uppgifterna till dig, din dator eller enhet. Sammanslagning innebär att vi kombinerar de icke-personliga uppgifterna från flera olika personer så att uppgifterna inte gäller någon enskild person. Avidentifiering innebär att vi försöker ta bort eller ändra vissa delar av uppgifterna som skulle kunna användas för att länka uppgifterna till en viss person.[ 1]5. Hantering av din integritet genom din användarprofil

Vi ger dig möjligheten att utöva vissa kontroller och val om hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter. Genom att ändra din användarprofil eller kontakta oss enligt beskrivningen i detta sekretessmeddelande kan du göra följande: (1) du kan korrigera, uppdatera och ta bort ditt registreringskonto; (2) du kan ändra dina val för prenumerationer, nyhetsbrev och meddelanden; (3) du kan välja om du vill ta emot erbjudanden och reklamkampanjer för våra produkter och tjänster, eller produkter och tjänster som vi anser kan vara av intresse för dig; (4) du kan välja om vi delar dina kontaktuppgifter med partners så att de kan skicka erbjudanden och reklamkampanjer om sina produkter och tjänster; och (5) du kan välja om du vill ta emot intressebaserad reklam[ 1] .[ 2]6. Barn

Kimberly-Clark har åtagit sig att skydda barns online-integritet och att göra nätet tryggt och säkert. Vi tillhandahåller inte produkter och tjänster till barn eller samlar medvetet in eller begär personuppgifter från barn utan föräldrarnas samtycke när samtycke krävs enligt tillämpliga lagar (åldern där samtycke krävs varierar mellan länder).7. Överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kan överföras utanför landet från vilka de ursprungligen tillhandahölls och kan delas med våra betrodda tredje parter som befinner sig i jurisdiktioner utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Storbritannien och som inte har några dataskyddslagar eller mindre strikta lagar än jämfört med lagarna i Europa. När vi överför personuppgifter utanför EES eller Storbritannien vidtar vi lagstadgade åtgärder för att försäkra att det finns tillräckliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och försäkra att de behandlas säkert och i enlighet med detta sekretessmeddelande. Om du befinner dig i EES eller Storbritannien kan du kontakta oss för att få en kopia på skyddsåtgärderna som vi har infört för att skydda dina personuppgifter och integritetsrättigheter under dessa omständigheter.8. Lagring av uppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som nödvändigt för att tillhandahålla produkterna och tjänsterna du har begärt eller för andra väsentliga ändamål, t.ex. för att åtlyda juridiska skyldigheter, lösa tvister och genomdriva våra avtal.9.Dina rättigheter

Dataskyddslagen ger rättigheter till enskilda personer gällande personuppgifter som organisationer har om dem. Du kan :

- begära en kopia på personuppgifterna vi har om dig ;

- begära att vi korrigerar, begränsar eller tar bort dina personuppgifter; och

- om du bestämmer dig för att du inte vill ta emot kommersiella e-postmeddelanden från oss kan du ”välja bort” sådana e-postmeddelanden genom att klicka på länken ”avsluta prenumeration” längst ner i varje kommersiellt e-postmeddelande.

Om du vill utöva dina rättigheter kontaktar du oss genom att använda kontaktuppgifterna som anges i punkt 10 nedan. Observera att begäran om utövande av dataskyddsrättigheter kommer att bedömas av Kimberly-Clark på enskild basis. Det kan finnas omständigheter där vi inte är juridiskt skyldiga att åtlyda din begäran på grund av lagar i din jurisdiktion eller på grund av undantag som föreskrivs i dataskyddslagstiftningen.10. Frågor och klagomål

Om du har några frågor om vårt sekretessmeddelande kan du kontakta oss via: https://www.drynites.se/kontakta-oss eller ringa oss genom att ringa +45 4436 0606 eller genom att fylla i onlineformuläret:?

Om du fortfarande är missnöjd har du rätten att klaga till din dataskyddsmyndighet. Dock bör alla klagomål i första hand tas upp med Kimberly-Clark.11. Ändringar till sekretessmeddelandet;

Vi kan modifiera eller ändra detta sekretessmeddelande när som helst genom att publicera det reviderade sekretessmeddelandet på vår webbplats. Vi rekommenderar att du granskar vår sekretessmeddelande varje gång du skickar in information eller en order till oss.12. Cookie-meddelande

Kimberly-Clark använder, som många andra företag, ”cookie”-teknologi på vår webbplats. Cookies är information som lagras på din dator av din webbläsare medan du besöker en viss webbplats. När du loggar in meddelar cookien oss om du har besökt oss tidigare eller om du är en ny besökare, vilket gör det möjligt för oss att få veta vilka annonser som tar användare till vår webbplats. Vi använder cookien för att hjälpa oss att identifiera webbplatsfunktionerna som du har störst intresse av så att vi kan erbjuda dig mer av vad du vill ha. Om du väljer kan du ställa in din webbläsare för att avvisa cookies eller så kan du manuellt ta bort enskilda eller alla cookies på din dator genom att följa webbläsarens hjälpfiler. Om du dock inte tillåter att cookies tas emot av din webbläsare kan det hända att du får problem med tillgången av vissa sidor och funktioner på webbplatsen.
Observera att vissa webbläsare och enheter tillåter dig att sända en preferenssignal för att du inte ska ”spåras” på nätet. Vid denna tidpunkt besvarar vi inte dessa förfrågningar eller ändrar din erfarenhet utifrån om en sådan signal sänds ut.

Vi använder även pixeltaggar på vår webbplats för att samla in vissa uppgifter. En pixeltagg är en elektronisk fil på en webbplatssida som tillåter oss att räkna och känna igen användare som har besökt den sidan. En pixeltagg kan bland annat användas i HTML-formaterade e-postmeddelanden för att avgöra svaren på vår kommunikation och mäta deras effektivitet - t.ex. om du får ett e-postmeddelande från oss och klickar på en länk i det e-postmeddelandet för att ta dig till vår webbplats. Du kan vanligtvis undvika pixeltaggar i e-postmeddelanden genom att stänga av HTML-visning och endast visa textdelen av ditt e-postmeddelande.

När du går in på våra webbplatser samlar vi in och behåller IP-adressen till den enhet du använder, till exempel en persondator eller en mobilenhet, plus din inloggningsinformation, webbläsartyp och version, operativsystem och plattform och alla plug-ins du använder;.

Du kan också välja att ladda ner mobilapparna som erbjuds av Kimberly-Clark. Om du använder våra mobilappar kan mobilappen automatiskt hämta viss information, t.ex. vilken typ av mobilenhet du använder, tillfälliga eller beständiga unika enhetsidentifierare (kallas ibland UDID) och information om hur du använder apparna. Mobilappen kan också samla in viss information du frivilligt tillhandahåller, t.ex. produktinformation när du skannar en streckkod eller transaktionsinformation när du gör ett inköp eller svarar på ett erbjudande. Våra mobilappar kan samla in exakt information om din enhet, som när du söker efter en butik. Du måste dock först ge tillstånd via din enhet innan appen erhåller sådan platsinformation från tekniker som GPS, Wi-Fi eller celltorns närhet. Mobila tjänsteleverantörer kan samla in enhetsspecifik information, t.ex. en unik identifieringsenhet, när du använder vår webbplats eller en av våra mobilappar.

es.se